Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz dokumentację osobową i płacową pracodawców, a także prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Zielonej Górze obejmuje:

      – na terenie województwa lubuskiego obszar obejmujący:

   – na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Zielonej Górze szczegółowo regulują akty prawne w dziale „Podstawy prawne działania”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:24970