Strona główna

Najnowsze aktualności

Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS

10 sierpnia 2020

DAK.222.20.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS

Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja agregatu

10 sierpnia 2020

DAK.222.21.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - Przegląd i konserwacja agregatu

Zapytanie ofertowe - digitalizacja filmów

30 lipca 2020

O2.6210.7. 2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Digitalizacja filmów w 2020 r.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.)

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - digitalizacja filmów

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

17 lipca 2020

DAK.222.17.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów okresowych i konserwacji 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 (wewnętrzne) i 1 szt. drzwi antywłamaniowych automatycznych STA 20 Safecord (zewnętrzne) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z
dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z czego:
a) pierwszy przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 28 lipca 2020 r.;
b) drugi przegląd powinien być wykonany nie później niż do dnia 30 listopada.2020 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych

17 lipca 2020

DAK.222.16.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane JUAC0115A (2 szt.), JUAC0135A(1 szt.) znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych TRANE JUAC0115A (2szt.), JUAC0135A (1szt.), znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności.
Zakres prac przy wymianie zbiorniczków zgodnie z dokumentacją techniczną DTR urządzeń
1) Zakup trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych Trane
2) Wymiana zbiorniczków nawilżacza w 3 urządzeniach, w tym:
a) oczyszczenie filtra umieszczonego wewnątrz złącza zaworu elektromagnetycznego w 3 urządzeniach
b) oczyszczenie zespołu upustowego zaworu elektromagnetycznego, oczyszczenie miejsca przepływu wody i usunąć cząstki kamienia z syfonu ściekowego, w 3 urządzeniach
c) Wymiana zbiorniczka w trzech urządzeniach
3) Przegląd złączy przewodu napełniania i przewodu ściekowego w 3 urządzeniach

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.07.2020r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup i wymiana trzech zbiorniczków nawilżacza w agregatach chłodniczych

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego

17 lipca 2020

DAK.222.18.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

III. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 28.07.2020r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego
Przejdź do - Kadry%20z%20filmów

Kino plenerowe 2020 - seans 3.

6 lipca 2020

Kino plenerowe 2020 - seans 3 już 17 lipca, godz. 21:00.

Czytaj więcej o: Kino plenerowe 2020 - seans 3.

Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

6 lipca 2020

DAK.222.14.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760 DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zlecenie na wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760, DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody. Zakres poszczególnych zaworów określa norm PN-EN 806-5:2012 : Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły oferty:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego
Przejdź do - Fot.%20Krzysztof%20Filmanowicz%20/%20Radio%20Zielona%20Góra

Odsłonięcie pomnika księdza Kazimierza Michalskiego

2 czerwca 2020

W 60. rocznicę Wydarzeń Zielonogórskich (30 maja 2020 r.) odsłonięto pomnik księdza Kazimierza Michalskiego, społecznika, „pioniera” i pierwszego powojennego proboszcza w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Odsłonięcie pomnika księdza Kazimierza Michalskiego
Przejdź do -

Kino plenerowe 2020

2 czerwca 2020

W dniach 8-14 czerwca obchodzony będzie Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Z tej okazji zapraszamy do naszego kina plenerowego, gdzie zaprezentujemy filmy z naszego zasobu.

Czytaj więcej o: Kino plenerowe 2020