Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Warsztaty genealogiczne w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zielonej Górze

20 stycznia 2017

W dniu dzisiejszym, w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zielonej Górze, odbyły się kolejne warsztaty genealogiczne przeprowadzone przez Panią Angelikę Wójtowicz.

Czytaj więcej o: Warsztaty genealogiczne w Szkole Podstawowej Nr 14 w Zielonej Górze
Przejdź do -

Wizyta uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

19 stycznia 2017

W dniu 18. stycznia Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili uczniowie Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

6 października 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

  • archiwista do spraw informacji i kwerend w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 4225 z dnia 06.10.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

5 października 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

  • specjalista do spraw: popularyzacji i badań naukowych w Oddziale IV - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 4216 z dnia 05.10.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

5 października 2016

Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: 

  • konserwator archiwalny w Oddziale II Przechowywania i zabezpieczania zasobu archiwalnego

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy znajdą Państwo w bazie ogłoszeń Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze nr 4215 z dnia 05.10.2016 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Przejdź do -

Warsztaty z odczytywania pisma neogotyckiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

26 września 2016

W sierpniu i wrześniu 2016 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbywały się warsztaty z odczytywania pisma neogotyckiego, skierowane do pracowników archiwów państwowych. Ich celem było zapoznanie uczestników z dziejami pisma neogotyckiego, spotykanego w archiwach oraz odczytywanie tekstów źródłowych pochodzących z akt przechowywanych w zasobie naszego archiwum. Gościliśmy u siebie 15 archiwistek i archiwistów, którzy przyjechali do nas z Archiwum Głównego Akt Dawnych i Archiwum Akt Nowych oraz archiwów państwowych w: Białymstoku, Elblągu, Kamieńcu Ząbkowickim (Oddział AP we Wrocławiu), Lesznie, Opolu, Szczecinie, Szczecinku (Oddział AP w Koszalinie), Toruniu. Zajęcia zainaugurował wykład Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze dr Tadeusza Dzwonkowskiego, poświęcony dziejom pisma neogotyckiego od XVI w. do 1941 r. Kolejne zajęcia, prowadzone już przez mgr Beatę Grelewicz, miały charakter warsztatowy. W ciągu 5 dwudniowych zjazdów odczytaliśmy 31 tekstów o różnej skali trudności pochodzących od XVI do XX wieku. Poniżej prezentujemy sylwetki uczestników warsztatów podczas wręczania certyfikatów uczestnictwa.

Za udział w warsztatach serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej o: Warsztaty z odczytywania pisma neogotyckiego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
Przejdź do - Fotorelacja%20z%20otwarcia%20wystawy%20

Fotorelacja z otwarcia wystawy "Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim"

20 września 2016

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego serdecznie zapraszają na wystawę p.t. "Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim". 

Na wystawę składają się plansze graficzne zawierające wyniki prac badawczych, uzupełnione współczesną i archiwalną ikonografią oraz dokumenty ze zbiorów Archiwum prezentujące proces powstania pomników, a także militaria ze zbiorów LMW. Wystawa będzie podsumowaniem efektów prac badawczych realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z programu "Trampolina - Regionalny Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich", którego regionalnym operatorem jest Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

Poniżej prezentujemy fotorelacje z otwarcia wystawy.

Czytaj więcej o: Fotorelacja z otwarcia wystawy "Pomniki ofiar I wojny światowej w powiecie zielonogórskim"

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania. DIGITALIZACJA ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.

17 sierpnia 2016

Zaproszenie do składania ofert na digitalizację akt

4 sierpnia 2016

Znak:O2.6210.11.2016
Zielona Góra, 4 sierpnia 2016 r.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania : „DIGITALIZACJA ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.”

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza Państwa do złożenia oferty służącej do udzielenia zamówienia o wartości do 30 000 euro (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01;
www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

III. Kod CPV: 79 99 91 00 – 4 – usługi skanowania.

IV. Przedmiot zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera - Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania „DIGITALIZACJA  ZASOBU ARCHIWALNEGO W 2016 R.”

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na digitalizację akt

Ogłoszenie o ukończeniu postepowania. Badanie rynku oraz analiza popytu

3 sierpnia 2016

Ogłoszenie o ukończeniu postepowania na realizację zadania: „Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielonej Górze”
Nr sprawy: DAK.230.60.2016

Uprzejmie informuję, ze w dniu 1 i 2 sierpnia 2016 r. przeprowadzano postepowanie o udzielnie zamówienia na realizację zadania „Badanie rynku oraz analiza popytu na udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego Zielonej Górze”. Zamawiający przeznaczył na jego realizację kwotę 15 tys. złotych. Wpłynęło 7 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DTP-PRO Małgorzata Kurowiak z Zielonej Góry.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o ukończeniu postepowania. Badanie rynku oraz analiza popytu