Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Wizyta uczniów z Międzyrzecza

24 marca 2017

W dniu 22. marca Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych z Międzyrzecza.

Czytaj więcej o: Wizyta uczniów z Międzyrzecza

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu

20 marca 2017

Aktualizacja 29 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro  na realizację zamówienia pod nazwą: 

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

Uprzejmie informuje, ze termin składania ofert został przedłużony do 3 kwietnia 2017 r. do godz. 8,30.
Zamieniony został również formularz A.

 

20 marca 2017 r., Znak sprawy: O2.074.1.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 Euro
na realizację zamówienia pod nazwą:

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu pn.: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie akt miasta Wschowy i filmów dotyczących województwa zielonogórskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Infrastruktura zabytkowa

1.     Nazwa i adres Zamawiającego :
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra
Aleja Wojska Polskiego 67a
REGON 000001212
NIP 973 02 98 749
Nr telefonu: 68 329 98 01, czynny w dni robocze, w godzinach: 7,30 – 15,30

2.    Opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przy aplikowaniu o środki dla projektu

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.2.2017    

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.3.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest  konserwacja materiałów archiwalnych  liczących  674 j.a.  ksiąg, poszytów i akt luźnych  liczących 144 741 strony  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ), w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.4.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I  z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  705  poszytów i akt luźnych  oraz 2 księgi  liczących 69 024 strony  ( wraz z okładkami 70 080  str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. I

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

16 marca 2017

Znak Sprawy: O2.074.5.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja akt  z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II  z zasobu Archiwum Państwowe-go w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja  materiałów archiwalnych  liczących  674  poszytów, ksiąg i   akt luźnych  liczących 144 741 stron  ( wraz z okładkami 145 415 str.)  według załączonego zestawienia ( Zał. nr 1. ) z uwzględnieniem wymagań zapisanych w Zarządzeniu nr  14  Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z  dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, http://archiwalna.archiwa.gov.pl/images/stories/zarz_14-2015.pdf, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja akt z zespołu Akta miasta Wschowy cz. II

Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów

16 marca 2017

Znak sprawy: O2.074.6.2017

Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja i digitalizacja filmów z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i digitalizacja obrazu i dźwięku z taśm światłoczułych o szerokości 8 mm, 16 mm i  35 mm, licząca ogółem 441 filmów według załączonego zestawienia (Zał. nr 1. ).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja i digitalizacja filmów
Przejdź do -

Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej

9 marca 2017

DAK.230.12.2017                                                                           

Zapytanie – rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się dokonanie wstępnej wyceny wartości zamówienia pod nazwą:

Usunięcie wad komory fumigacyjnej  w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1.Przedmiotem zamówienia będzie usunięcie wad komory fumigacyjnej oraz wad instalacji ją wspomagających w oparciu o:

  • załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową (Program Funkcjonalno-użytkowy)
  • uwagi i zalecenia zawarte w opinii o stanie technicznym komory fumigacyjnej z dn. 28.09.2015 r.,

1.2.Prace mogą obejmować rozbudowę, przebudowę, naprawę i wymianę urządzeń, instalacji lub programu komputerowego oraz inne działania, które  wykonawca uzna za konieczne ale w  zakresie nieprzekraczającym właściwości funkcjonalnych i parametrów komory fumigacyjnej opisanych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 

 1.3.Usuniecie wad powinno zapewnić brak emisji tlenku etylenu do pomieszczenia, w którym znajduje się komora fumigacyjna w taki sposób aby podczas procesu fumigacji i po zakończeniu jego poziom nie przekraczał Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia oraz Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Chwilowego.

 1.4. Protokół odbioru  usunięcia wad komory fumigacyjnej zostanie sporządzony po co najmniej trzech poprawnych cyklach jej działania w obecności przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnia budowalne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

 2. Gwarancja

Czytaj więcej o: Zapytanie – rozeznanie rynku. Naprawa komory fumigacyjnej
Przejdź do -

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze

22 lutego 2017

W dniu 21. lutego Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze
Przejdź do -

Wizyta Klubu Fotograficznego „FOTOOKO”

25 stycznia 2017

W dniu 24. stycznia Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili członkowie Klubu Fotograficznego „FOTOOKO” działającego przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej o: Wizyta Klubu Fotograficznego „FOTOOKO”