Nowa publikacja:

"REGESTA FONTIUM
SOMMERFELDENSIUM"


 
Odwiedziły nas:
Licznik
osoby
 

Witamy na stronie internetowej
Archiwum Państwowego w Zielonej GórzeGodziny otwarcia

Uprzejmie informujemy, że Czytelnia czynna jest:
- w poniedziałki od godz. 8:00 do 18:00
- w pozostałe dni (wtorek-piątek) od godz. 8.00 do 16.00
przy czym codziennie w godz. 11.30-12.00 dyżurny zarządza przerwę w celu wietrzenia pracowni.

Zamawianie materiałów archiwalnych:

- zamówienia przyjmowane do godz. 9:30 - realizacja o godz. 10:30
- zamówienia składane między godziną 9:30 - 12:00 - realizacja o godz. 13:30
- wszystkie zamówienia złożone po godz. 12:00 - realizacja następnego dnia

REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH


Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Służby Cywilnej oraz umieszczane na tablicach informacyjnych w siedzibie Archiwum.

Szczegółowe informacje o wolnych stanowiskach pracy oraz informacje dotyczące spraw kadrowych (w tym praktyk dla studentów) można uzyskać w siedzibie Archiwum lub pod nr telefonu 68 329 98 01 lub 68 329 98 02.

Informacja

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze niniejszym informuje, iż nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ).

Zgodnie z ww. zapisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego treść kierowanej korespondencji powinna zawierać następujące informacje odnośnie:
- osoby z imienia i nazwiska, od której pochodzi, adresu, tj. kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań obywatela

Szanowni Państwo
Dążąc do polepszenia jakości usług świadczonych dla Państwa przez naszą instytucję, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ANKIETY badania satysfakcji i oczekiwań obywatela wobec Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, której analiza pozwoli na poznanie Państwa opinii i potrzeb oraz dokonanie odpowiednich zmian.
Z góry dziękujemy za współpracę


Księgi metrykalne / Kirchenbücher

Uwaga: Księgi metrykalne są dostępne na stronie szukajwarchiwach.pl
Bemerkung: Kirchenbücher sind auf der Website szukajwarchiwach.pl verfügbar


Aktualności:

Data: 2014-08-01   I WOJNA ŚWIATOWA W PRASIE LOKALNEJ
Wystawa "I wojna światowa w prasie lokalnej" prezentuje na przykładzie gazety "Züllichauer Nachrichten" ("Wiadomości Sulechowskie") co o wydarzeniach wojennych pisano na pierwszych stronach, a jednocześnie jak wielka polityka wpływała na życie lokalnej społeczności. Całość ma formę omówienia najważniejszych tematów międzynarodowych i lokalnych kolejnych numerów "Züllichauer Nachrichten"....

Data: 2014-07-08   Cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze informuje, że z dniem 7 lipca 2014 r. wrowadzony został do stosowania nowy Regulamin i cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze będący Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 11/2014 Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze z dnia 7 lipca 2014 r...

Data: 2014-07-08   Informacja o wyniku naboru
Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze informuje, że procedura naboru na stanowisko starszy inspektor do spraw bhp, ppoż i obrony cywilnej w Dziele Administracji i Kadr. została zakończona

Data: 2014-06-18   Międzynarodowy Dzień Archiwów (2014 r.) - Fotorelacja
W sobotę 14.06.2014 r. w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów, których przewodnim tematem były badania genealogiczne. Od godziny 8:00 do 14:00 zainteresowani mogli zwiedzić nowo otwarty budynek, zwłaszcza miejsca niedostępne dla korzystających na co dzień (m.in. komora fumigacyjna, magazyny archiwalne, pracownie digitalizacji i konserwacji)....

Data: 2014-06-17   Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy
Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko starszy inspektor do spraw bhp, ppoż i obrony cywilnej w Dziele Administracji i Kadr. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia, opis stanowiska pracy oraz wymagania związane ze stanowiskiem pracy ....

Data: 2014-06-12   Otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
10 czerwca 2014 r. odbyło się oficjalne otwarcie dla publiczności nowej siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Wzięli w nim udział liczni goście reprezentujący władze centralne i samorządowe oraz instytucje i środowisko archiwalne, naukowe i kulturalne....

Data: 2014-06-11   Program obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w dniu 14 czerwca 2014 r.
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Zielonej Górze będą przebiegać pod hasłem "Z Archiwum za pan-brat. Na tropie przodka". Tematem przewodnim będą badania genealogiczne ...

Data: 2014-06-02   Archiwum Państwowe po 60 latach ma wreszcie siedzibę w Zielonej Górze
We wtorek 10 czerwca 2014 r. o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie nowego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 67a. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze po raz pierwszy w swojej historii zyskało siedzibę w Zielonej Górze. ...

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze