Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do -

Godziny pracy Czytelni 12 i 13 lipca 2018 r.

6 lipca 2018

W związku z wdrażaniem w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) i odbywającymi się w dniach 12 - 13 lipca br. szkoleniami dla Pracowników, Czytelnia Archiwum będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Godziny pracy Czytelni 12 i 13 lipca 2018 r.

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

29 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / O2.6210.1.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: O2.6210.1. 2018

Sprecyzowanie i zmiana SIWZ Zapytania ofertowego
„Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego”.

Niniejszym zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  w na mnastepujacy:
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja (metoda: skanowanie poklatkowe) analogowych materiałów audiowizualnych -  57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na adres: Archiwum Państwowe  w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2018 r. do godz. 24:00.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3 .Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 9.7.2018 r. o godz. 10:00.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów

27 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze informuje, że postępowanie na „zakup skanera dokumentów na potrzeby EZD” na podstawie pkt XIII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało uniewaznione z powodów technicznych.

 

Znak: DAK.230.41.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup skanera dokumentów na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera dokumnetów o wymaganych parametrach technicznych i wariantach
Wariant I – z gwarancją 12 miesięcy
Wariant II - z gwarancją rozszerzoną 36 miesięcy w miejscu instalacji.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów
Przejdź do -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989

19 czerwca 2018

14 czerwca 2018 odbyła się I edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989: „Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”, której współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Czytaj więcej o: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989
Przejdź do -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989

13 czerwca 2018

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989.

Czytaj więcej o: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989
Przejdź do - Fot.%20Marcin%20Nowak

58 rocznica Wydarzeń Zielonogórskich

12 czerwca 2018

28 maja 2018 roku odbyły się uroczyste obchody 58 rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich 1960 r., które współorganizowało Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: 58 rocznica Wydarzeń Zielonogórskich
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

12 czerwca 2018

8 czerwca odbył się Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W czasie dnia otwartego zaprezentowane zostały materiały archiwalne dotyczące proweniencji kościelnej.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

11 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.24.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.23.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,
 tj.:
1)    System CCTV,
2)    System monitoringu temperatury i wilgotności,
3)    System sygnalizacji pożarowej,
4)    System kontroli dostępu,
5)    System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

III.    Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

6 czerwca 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów audiowizualnych - 57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

III.    Miejsce realizacji zadania
1.    Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

IV.    Gwarancja

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego