Przedmiot działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego. W jej ramach gromadzą, ewidencjonują, przechowują, opracowują, zabezpieczają i udostępniają materiały archiwalne oraz dokumentację osobową i płacową pracodawców, a także prowadzą działalność informacyjną.

Do zakresu działania archiwów państwowych należą w szczególności:

  • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
  • prowadzenie rejestru niepaństwowego zasobu archiwalnego;
  • ewidencja, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do zasobu archiwalnego;
  • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
  • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
  • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Zielonej Górze obejmuje:

      – na terenie województwa lubuskiego obszar obejmujący:

  • miasto na prawach powiatu Zielona Góra,
  • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego,
  • miasto Nowa Sól i gminy: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko z powiatu nowosolskiego,
  • gminę Sława powiatu wschowskiego,
  • gminę Cybinka powiatu słubickiego
  • gminę Torzym powiatu sulecińskiego 
  • pozostałe powiaty woj. lubuskiego obejmuje zasięgiem działania Archiwum Państwowe w Szczecinie,

   – na terenie województwa wielkopolskiego obszar obejmujący:

  • gminę Zbąszyń powiatu nowotomyskiego,
  • gminy: Siedlec i Wolsztyn powiatu wolsztyńskiego.

Właściwość rzeczową i miejscową Archiwum Państwowego w Zielonej Górze szczegółowo regulują akty prawne w dziale „Podstawy prawne działania”.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:8372