Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów okresowych central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 lutego 2018

Zapytanie ofertowe

 

Archiwum Państwowe w Zielone Górze zwraca się z zapytaniem o cenę wykonanie dwóch
przeglądów okresowych central wentylacyjnych oraz klimatyzatorów w obiekcie Archiwum
Państwowego w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 67a.

 

Oferent zobowiązuje się do:

  1. Wykonania dwóch przeglądów w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. sporządzenia pisemnego protokołu z przeprowadzonego przeglądu oraz wszelkie wymagane przepi­sami dokumenty,
  3. wykonania przeglądu nie później niż do dnia 15.03.2018 r. i 15.09.2018 r.

 

W załączeniu przesyłam wykaz urządzeń poszczególnych systemów.

W celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zaleca się wizytę
u Zamawiającego, gdzie udostępniona zostanie dokumentacja DTR.

Ofertę cenową obejmującą wartość brutto usługi oddzielnie dla pierwszego i drugiego przeglądu oraz oddzielnie dla każdego z systemów należy przesłać na adres poczty elektronicznej k.ostrycharczyk@archiwum.zgora.pl do dnia 05 marca 2018 r.

W cenie przeglądu powinny być ujęte koszty dojazdu, robocizny, wymiany kompletu filtrów
w centralach wentylacyjnych [VTS: VS-21 (2 szt.), VS-30 (1 szt.) i VS-40 (1 szt.)], środków do
czyszczenia i dezynfekcji oraz usuwanie drobnych usterek, niewymagających dodatkowych nakładów finansowych.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wymiany części itp. Archiwum zwróci się z oddzielnym zapytaniem o cenę.

Forma płatności za ewentualne wykonanie zlecenia: przelew w terminie 14 dni od dnia wykonania
usługi oraz otrzymania protokołu i poprawnie sporządzonej faktury.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-21
Data publikacji:2018-02-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1263