Realizowane zadania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania realizowane przez Oddział I -  Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego (Nadzór Archiwalny)

Udział w kształtowaniu zasobu archiwalnego i nadzoru nad nim, a w szczególności:

 • uczestnictwo w opracowywaniu metodyki nadzoru archiwalnego,
 • udzielanie wyjaśnień, opinii, interpretacji, porad, konsultacji w sprawach postępowania z dokumentacją dla podmiotów zewnętrznych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi w jednostkach nadzorowanych.

 Wartościowanie dokumentacji a w szczególności:

 • przygotowywanie decyzji w sprawie tworzenia archiwów zakładowych w państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie ewidencji państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne i zobowiązanych do prowadzenia archiwów zakładowych,
 • prowadzenie postępowania z dokumentacją i jej ocena w związku z ustaniem działalności podmiotów państwowych i samorządowych,
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji podmiotów państwowych i samorządowych,
 • dokonywanie zmian w kwalifikacji archiwalnej dokumentacji oraz jej określanie,
 • udział w procedurze wyrażania zgody generalnej na brakowanie dokumentacji.

 Sprawowanie czynności nadzorczych, w tym w szczególności:

 • uzgadnianie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
 • przeprowadzanie kontroli archiwalnych,
 • pozostawianie materiałów archiwalnych u dotychczasowego wytwórcy, w tym użyczanie materiałów archiwalnych,
 • udział w powierzaniu materiałów archiwalnych,
 • prowadzenie działań nagłych w zakresie nadzoru archiwalnego, w tym interwencje, prowadzenie postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, zabezpieczanie materiałów zagrożonych utratą.

 Ustalanie stanu dokumentacji, w tym w szczególności:

 • prowadzenie analiz i ekspertyz w zakresie stanu materiałów archiwalnych u podmiotów zewnętrznych,
 • gromadzenie informacji i materiałów otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, mających wpływ na postępowanie z dokumentacją,
 • kontrola nad prawidłowym przygotowaniem materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej oraz kontrola metadanych materiałów zapisanych cyfrowo,
 • sporządzanie ekspertyz oraz kontrola materiałów archiwalnych w tym także dokumentów elektronicznych przekazywanych do Archiwum oraz przygotowanie ich do akcesji we współpracy z Oddziałem II – Przechowywania i Zabezpieczania Zasobu Archiwalnego i Oddziałem III – Opracowania Zasobu Archiwalnego.

Prowadzenie teczek zbiorczych dokumentacji nadzoru archiwalnego

Prowadzenie spraw z podmiotami posiadającymi archiwa wyodrębnione

Prowadzenie działań w sferze niepaństwowego zasobu archiwalnego, w tym w szczególności:

 • rozpoznawanie stanu niepaństwowego zasobu archiwalnego na obszarze działania Archiwum,
 • realizacja czynności z zakresu kształtowania tego zasobu,
 • współpraca z przechowawcami niepaństwowego zasobu archiwalnego
 • postępowanie z dokumentacją i jej ocena w związku z ustaniem działalności podmiotów niepaństwowych.

Gromadzenie informacji o przechowawcach i miejscach przechowywania dokumentacji, w tym w szczególności:

 • informacji o dokumentacji o czasowym okresie przechowywania znajdującej się w archiwach państwowych,
 • informacji o dokumentacji o czasowym okresie przechowywania znajdującej się w innych podmiotach,
 • informacji o przechowawcach dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, przygotowywanie umów, organizacja przejmowania i przejmowanie dokumentacji niearchiwalnej na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • współpraca z Archiwum Państwowym Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:21649