Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych

27 kwietnia 2023

Aktualizacja 15 maja 2023 / DAG.222.14.2023.Informacja o unieważnieniu postępowania

DAG.222.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w danym roku kalendarzowym dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w terminach ustalonych z Zamawiającym w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności dla każdego systemu z osobna, tj.:
1) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
2) System kontroli dostępu KD,
3) System CCTV,
4) System sygnalizacji pożarowej,
5) System monitoringu temperatury i wilgotności,
6) System BMS,
oraz świadczenie usług serwisowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W ramach umowy zawartej na okres 36 miesięcy (3 lata) Wykonawca zapewni wykonanie łącznie 6 przeglądów i konserwacji oraz świadczenie usług serwisowych systemów technicznych przez 10 godzin roboczych pracy 1 pracownika*.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

27 marca 2023

Aktualizacja 04 kwietnia 2023 / DAG.222.10.2023 - informacja

DAG.222.10.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz przegląd systemu oddymiania, znajdujących się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Zakres czynności objętych zamówieniem:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

3 lutego 2023

Aktualizacja 14 luty 2023 / DAG.222.2.2023 - informacja
DAG.222.2.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami z przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem danych i numeru certyfikatu UDT Wykonawcy.
Zakres czynności:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

6 grudnia 2022

Aktualizacja 13 grudnia 2022 / DAK.221.3.2022 - informacja

DAK.221.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw., umożliwiającej składowanie 120 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala może posiadać dodatkowe stałe wyposażenie umożliwiające składowanie na wysokości. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne medycyny pracy.

5 grudnia 2022

Aktualizacja 13 grudnia 2022 / DAK.1751.20.2022 - informacja

DAK.1751.20.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne medycyny pracy

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, na warunkach określonych w umowie stanowiącej zał. nr 1do zapytania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne medycyny pracy.

Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

28 listopada 2022

Aktualizacja 06 grudnia 2022 / DAK.221.3.2022 - informacja

DAK.221.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw., umożliwiającej składowanie 120 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala może posiadać dodatkowe stałe wyposażenie umożliwiające składowanie na wysokości. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

23 listopada 2022

Aktualizacja 06 grudnia 2022 / DAK.240.3.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.240.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczanie przesyłek listowych, pocztex, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933, 2042). Usługi świadczone będą sukcesywnie. Szacunkowe ilości przewidywanych przesyłek, pocztex, paczek i usług kurierskich w okresie świadczenia usługi zostały przedstawione w tabeli poniżej:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.18.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.18.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu, konserwacji i wymiany elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS Multipower Art 6kVa i Power Art 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.20.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.16.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.16.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:106836