Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

26 maja 2022

DAK.250.2.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem UTA z centrali sygnalizacji systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

26 maja 2022

DAK.250.1.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.
Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

26 maja 2022

DAK.222.15.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Obsługa stacji transformatorowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa energetycznego, regulacjami uzgodnionymi z ENEA Operator oraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej, usługa obsługi technicznej polegającej na eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad pracą stacji transformatorowej So-261 w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

26 maja 2022

DAK.222.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa konserwacji dwóch dźwigów znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Dźwigi dopuszczone są do użytkowania przez UDT:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

25 maja 2022

DAK.222.13.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,00 MWh* miesięcznie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a - stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.
Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

22 kwietnia 2022

Aktualizacja 02 maja 2022 / DAK.222.11.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.11.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana elementów oraz wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności dla każdego systemu z osobna, tj.:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i zakup sprzętu ppoż. oraz przegląd systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

24 marca 2022

Aktualizacja 30 marca 2022 / DAK.222.7.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.7.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Przegląd, konserwacja i zakup sprzętu ppoż. oraz przegląd systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i zakup sprzętu p.poż, oraz przegląd systemu oddymiania, znajdujących się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Zakres czynności objętych zamówieniem:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i zakup sprzętu ppoż. oraz przegląd systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

14 lutego 2022

Aktualizacja 25 lutego 2022 / DAK.222.2.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.2.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami z przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem danych i numeru certyfikatu UDT Wykonawcy.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 20

25 listopada 2021

Aktualizacja 07 grudnia 2021 / DAK.222.39.2021 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.39.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z 2021 r. poz. 497.)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Podstawa prawna art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Dz. U. z 2021 r. poz. 497.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wyznaczenie charakterystyki energetycznej oraz wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku użyteczności publicznej - Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (podstawa prawna: art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 20

Zapytanie ofertowe. Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

23 listopada 2021

DAK.222.38.2021

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email:sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu oraz kontroli poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80 usytuowanego w studzience wodomierzowej przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Zakres czynności:
Zakres przeglądu:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy BA DN80

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:94603