Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.18.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.18.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu, konserwacji i wymiany elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS Multipower Art 6kVa i Power Art 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.20.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.20.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.16.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.16.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2022 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.19.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.19.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzenia służących ochronie środowiska.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd roczny budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

21 czerwca 2022

Aktualizacja 01 lipca 2022 / DAK.222.17.2022 - informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.17.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4).

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego i konserwacji agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Ilość przepracowanych motogodzin: 85 Mth

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

26 maja 2022

Aktualizacja 03 czerwca 2022 / DAK.250.2.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.250.2.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem UTA z centrali sygnalizacji systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

26 maja 2022

Aktualizacja 03 czerwca 2022 / DAK.250.1.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.250.1.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a.
Zakres usługi obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania

Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

26 maja 2022

Aktualizacja 13 czerwca 2022 / DAK.222.15.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.15.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Obsługa stacji transformatorowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa energetycznego, regulacjami uzgodnionymi z ENEA Operator oraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej, usługa obsługi technicznej polegającej na eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad pracą stacji transformatorowej So-261 w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 67a.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Obsługa stacji transformatorowej

Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

26 maja 2022

Aktualizacja 03 czerwca 2022 / DAK.222.14.2022 - informacja o wyborze wykonawcy
DAK.222.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest usługa konserwacji dwóch dźwigów znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Dźwigi dopuszczone są do użytkowania przez UDT:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

25 maja 2022

Aktualizacja 28 czerwca 2022 / DAK.222.13.2022 - informacja

DAK.222.13.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,00 MWh* miesięcznie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a - stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.
Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:99400