Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

4 sierpnia 2023

Aktualizacja 14 sierpnia 2023 / DAG.222.29.2023 - informacja

Zielona Góra, 04.08.2023 r.

DAG.222.29.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego pięcioletniego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, w tym:
1) elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
3) instalacje gazowe w tym sprawdzenie ich szczelności. Brak instalacji gazowej w obiekcie.
4) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacji grawitacyjnej),
5) sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji,
6) instalacje elektryczne i piorunochronowe w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. - Zapytanie nie dotyczy pomiarów instalacji. Protokół z przeprowadzenia pomiarów instalacji zostanie dostarczony Wykonawcy w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie Zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

26 lipca 2023

Aktualizacja 02 sierpnia 2023 / DAG.222.28.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023

DAG.222.28.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
Badanie obejmuje:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Badanie (pomiar) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

26 lipca 2023

Aktualizacja 04 sierpnia 2023 / DAG.222.27.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023 r.

DAG.222.27.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem obejmującym stan wszystkich urządzeń.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

26 lipca 2023

Aktualizacja 07 sierpnia 2023 / DAG.222.19.2023 - informacja

Zielona Góra, 26.07.2023 r.

DAG.222.19.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu i konserwacji w zasilaczach UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa znajdujących się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.
Zakres prac:
1) Ogólny przegląd,
2) Kalibracja,
3) Czyszczenie urządzeń,
4) Sprawdzenie poprawności działania przełącznika ppoż.,
5) Kontrola wentylatorów,
6) Kontrola adaptera SNMP,
7) Pomiar Rw i U każdego z akumulatorów,

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zasilaczy UPS MultipowerArt 6kVa i PowerArt 30kVa.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

20 czerwca 2023

Aktualizacja 30 czerwca 2023 / DAG.222.17.2023 - informacja

Zielona Góra, 20.06.2023 r.

DAG.222.17.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2023 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) oraz wymiana naczynia przeponowego (membranowego) CWU 10 bar, Reflex DE 25l nr fabr. 130N31180218 w budynku Archiwum Państwowym w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

20 czerwca 2023

Aktualizacja 04 lipca 2023 / DAG.222.18.2023 - informacja

Zielona Góra, 20.06.2023 r.

DAG.222.18.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4).

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego i konserwacji agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR i wykazem czynności (zał. nr 2 do zapytania) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji. Ilość przepracowanych motogodzin: 90 Mth.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4)

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych

27 kwietnia 2023

Aktualizacja 15 maja 2023 / DAG.222.14.2023.Informacja o unieważnieniu postępowania

DAG.222.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a,
tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w danym roku kalendarzowym dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, w terminach ustalonych z Zamawiającym w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonych czynności dla każdego systemu z osobna, tj.:
1) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
2) System kontroli dostępu KD,
3) System CCTV,
4) System sygnalizacji pożarowej,
5) System monitoringu temperatury i wilgotności,
6) System BMS,
oraz świadczenie usług serwisowych w zależności od potrzeb Zamawiającego.

W ramach umowy zawartej na okres 36 miesięcy (3 lata) Wykonawca zapewni wykonanie łącznie 6 przeglądów i konserwacji oraz świadczenie usług serwisowych systemów technicznych przez 10 godzin roboczych pracy 1 pracownika*.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja elementów systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

27 marca 2023

Aktualizacja 04 kwietnia 2023 / DAG.222.10.2023 - informacja

DAG.222.10.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz przegląd systemu oddymiania, znajdujących się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra. Zakres czynności objętych zamówieniem:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd, konserwacja i wykonanie pomiarów sprzętu p/poż. oraz systemu oddymiania w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

3 lutego 2023

Aktualizacja 14 luty 2023 / DAG.222.2.2023 - informacja
DAG.222.2.2023

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonanie poszczególnych zadań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone pisemnymi protokołami z przeprowadzonych czynności z uwzględnieniem danych i numeru certyfikatu UDT Wykonawcy.
Zakres czynności:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

6 grudnia 2022

Aktualizacja 13 grudnia 2022 / DAK.221.3.2022 - informacja

DAK.221.3.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 65-762 Zielona Góra, Aleja Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; email: sekretariat@archiwum.zgora.pl. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest najem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw., umożliwiającej składowanie 120 sztuk europalet o wymiarach 800 x 1200 mm wraz z załadunkiem do wysokości 1,5 m, z zachowaniem niezbędnej powierzchni komunikacyjnej. Hala może posiadać dodatkowe stałe wyposażenie umożliwiające składowanie na wysokości. Hala magazynowa musi spełniać wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji niearchiwalnej, mianowicie:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Wynajem hali magazynowej o powierzchni minimalnej 180 m kw. z przeznaczeniem na przechowywanie i obsługę dokumentacji, zlokalizowanej na terenie miasta Zielona Góra

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:109548