Jesteś tutaj: Start / Wystawy online

Wystawy online

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Po drugiej stronie dokumentu

Po drugiej stronie dokumentu

6 grudnia 2021

Pierwsze lata po II wojnie światowej można by nazwać okresem deficytów – brakowało praktycznie wszystkiego. Dotyczyło to również papieru, który niezbędny był (i nadal jest) do funkcjonowania urzędów, przedsiębiorstw i komunikacji.

Czytaj więcej o: Po drugiej stronie dokumentu

Archiwa Rodzinne w Archiwum Państwowym - wystawa online

30 września 2020

Archiwa Państwowe od lat namawiają do zostania rodzinnym archiwistą i zachowania dla następnych pokoleń historii rodzinnych. Aktualna odsłona projektu zatytułowana „Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek, a jednocześnie aktywne zaangażowanie w świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022).

Tworzenie rodzinnego archiwum jest pasjonującym przedsięwzięciem, w które angażować się mogą kolejne generacje. Kłopotem może stać się jednak zachowanie tych zbiorów dla następnych pokoleń, a także szersze udostępnienie zbiorów.

Naprzeciw tym problemom wychodzą Archiwa Państwowe, do których każdy przekazać może swoje zbiory. Dzięki temu są one przechowywane w odpowiednich warunkach, poddawane zabiegom zabezpieczającym i konserwatorskim, a także udostępniane zainteresowanym.

Przez ostatnie lata do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze trafił szereg spuścizn rodzinnych, których wybór prezentujemy w niniejszej wystawie. Życzymy miłego oglądania!

Przejdź do - Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach „Grünberger Tageblatt”

Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach „Grünberger Tageblatt”

15 sierpnia 2020

I wojna światowa zakończyła się w listopadzie 1918 r. Jednak dla odrodzonego Państwa Polskiego był to dopiero pierwszy etap formowania się. Największym zagrożeniem dla niego była bolszewicka Rosja, której władze widziały w nowopowstałej II Rzeczpospolitej zagrożenie i przeszkodę w szerzeniu rewolucji proletariackiej. Skutkiem dążenia bolszewików do „eksportu rewolucji” był wybuch w 1919 r. polsko-rosyjskiej wojny. Jej punktem kulminacyjnym była Bitwa Warszawska stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. Konflikt trwał jeszcze do października 1920 r., a ostateczny traktat pokojowy podpisano 18 marca 1921 r. w Rydze.

Czytaj więcej o: Zielonogórskie echa wojny polsko-bolszewickiej. Wojna roku 1920 na łamach „Grünberger Tageblatt”

Wybory samorządowe 1990 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

26 czerwca 2020

27 maja 1990 odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce – wybory samorządowe.

Czytaj więcej o: Wybory samorządowe 1990 r. w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Przejdź do - Świat Jagiellonów - wystawa online

Świat Jagiellonów - wystawa online

28 maja 2020

Władysław Jagiełło, dzięki małżeństwu z Jadwigą Andegaweńską, połączył dwa trony – polski i litewski, tworząc w ten sposób potężne państwo, które przez blisko dwa wieki rządzone było przez jego potomków. Okres panowania dynastii Jagiellońskiej w polsko-litewskim państwie to czas wzrostu i prosperity. Doszło wtedy do dużych przemian ustrojowych i społecznych oraz umocnienia pozycji międzynarodowej państwa.

Czytaj więcej o: Świat Jagiellonów - wystawa online
Przejdź do - Manu propria. Dokumenty władców Polski w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (wystawa online)

Manu propria. Dokumenty władców Polski w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (wystawa online)

7 kwietnia 2020
Przejdź do - Miasto w budowie - wystawa online

Miasto w budowie - wystawa online

21 lutego 2020

Przezentujemy Państwu cyfrową wersję wystawy „Miasto w budowie - rozbudowa powojennej Zielonej Góry w fotografii”.

Czytaj więcej o: Miasto w budowie - wystawa online
Przejdź do - 100 najciekawszych i najcenniejszych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecie archiwów państwowych

100 najciekawszych i najcenniejszych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecie archiwów państwowych

7 lutego 2019

7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument ten określił misję państwowej służby archiwalnej, jako trwałe zachowanie świadectw dziejów narodu polskiego i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Czytaj więcej o: 100 najciekawszych i najcenniejszych materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100-lecie archiwów państwowych
Przejdź do - 30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie Domu Katolickiego

30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie Domu Katolickiego

13 maja 2017

Społeczny obraz Wielkiej Wojny

15 grudnia 2015

Początek XX w. to czas narastania napięć i konfliktów zarówno wewnątrz ówczesnych mocarstw, jak i pomiędzy nimi. Z jednej strony rodzące się nacjonalizmy i próby zdominowania mniejszości narodowych, z drugiej polityka imperialistyczna i wyścig zbrojeń musiały doprowadzić w końcu do przesilenia. Zapalnikiem okazał się zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę austro-węgierskiego tronu, przeprowadzony 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie. Skomplikowany system sojuszy spowodował, że konflikt między Austro-Węgrami a Serbią zamienił się w konflikt totalny, pierwszą wojnę światową (1914-1918), zwaną też Wielką Wojną. Kilkuletnie walki spowodowały głębokie przeobrażenia polityczne, gospodarcze i społeczne. W Europie i na świecie wytyczono nowe granice, doszło do odrodzenia się lub powstania szeregu nowych państw. Jednocześnie wszyscy uczestnicy konfliktu ponieśli znaczne straty ludnościowe – łącznie około 16 milionów zabitych i uznanych za zaginionych oraz ponad 21 milionów rannych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:25809