Dane osobowe - klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 maja 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych powierzonych przez klientów, interesantów oraz osób korzystających z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze - dr Tadeusz Dzwonkowski Będziesz mógł się z nim skontaktować e-mailem: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 329 98 01-02

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Będzie można to zrobić e-mailem: iodo@archiwum.zgora.pl, pocztą tradycyjną adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, telefonicznie 68 329 98 01-02

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji Twojej sprawy, tj.: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (m.in. udzielanie odpowiedzi na Twój wniosek, realizacja kwerend, wydawanie zaświadczeń, udostępnienie dokumentów z zasobu archiwum, itp.).

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, na podstawie art. 6 ust. 5. RODO

Skąd mamy Twoje dane?

Dane otrzymujemy na podstawie wniosków dobrowolnie przesłanych za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz lub składanych osobiście do Archiwum.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania określa nasz rzeczowy wykaz akt, np. dane osobowe w przypadku kwerend będą przechowywane przez okres 20 lat, obsługi udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji w siedzibie Archiwum przez okres 10 lat, zgłoszeń osób korzystających z zasobu archiwalnego przez okres 10 lat, w przypadku nagrań wizyjnych 21 dni.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Czy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obowiązkowym i niezbędnym w celu realizacji zadań statutowych Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (odrzucenie wniosku, nieudostępnienie materiałów z zasobów archiwalnych, nierealizowanie kwerend, itp.)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-24
Data publikacji:2018-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:2421