Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

24 sierpnia 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

(art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu budowlanego pięcioletniego budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. przeprowadzanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegającej  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  i przydatności  do  użytkowania  obiektu  budowlanego,  estetyki obiektu  budowlanego  oraz  jego  otoczenia, w tym:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Okresowy przegląd pięcioletni budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu

22 sierpnia 2018

Aktualizacja 6 września 2018 / DAK.222.37.2018. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DAK.222.37.2018

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: 

Przegląd i konserwacja agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4).

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

 II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu serwisowego agregatu GP66 S/I-A (Iveco NEF45 SM1A, Marelli MJL 200 MA4) znajdującego się przy budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a. Liczba godzin pracy agregatu wynosi około 50 mth w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja agregatu

Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

30 lipca 2018

Znak: DAK.252.4.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prób ciśnieniowych węży EN 694:2007/U/B-5-25 w ilości 3 sztuk i PN-EN 14540:2008-52 w ilości 6 sztuk oraz przeglądu drzwi przeciwpożarowych w ilości 39 sztuk, według specyfikacji: PORTA DRZWI DT-PP-2S EI 30 – 8 szt., PORTA DRZWI DT-PP-DY EI 30 – 3 szt., PORTA DRZWI HASPAN EI 60 – 1 szt., ALUFIRE D23 EI 30 – 1 szt., ALUFIRE D22 EI 30 -1 szt., ALUFIRE D18 EI 30 2 szt., LOCHER SRL EI60/UNIFORM – 8 szt., LOCHER SRL EI 120/UNIFORM -6 szt., LOCHER SRL EI 60/ENDOR – 9 szt. w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

III. Termin realizacji zadania
Realizacja zlecenia nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

Zapytanie ofertowe. Przegląd zestawu hydroforowego

23 lipca 2018

Znak: DAK.222.33.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd zestawu hydroforowego w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu okresowego zestawu hydroforowego typ ZH-ICL/M 3,6.3B/0,75 KW (Nr fabr. IC/12/0293 URZ/IC/11493, rok prod. 2012) znajdującego się w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd zestawu hydroforowego

Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

23 lipca 2018

Aktualizacja 30 lipca 2018 r. / DAK.252.3.2018.Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia

Znak: DAK.252.3.2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prób ciśnieniowych węży EN 694:2007/U/B-5-25 w ilości 3 sztuk i PN-EN 14540:2008-52 w ilości 6 sztuk oraz przeglądu drzwi przeciwpożarowych w ilości 39 sztuk, według specyfikacji: PORTA DRZWI DT-PP-2S EI 30 – 8 szt., PORTA DRZWI DT-PP-DY EI 30 – 3 szt., PORTA DRZWI HASPAN EI 60 – 1 szt., ALUFIRE D23 EI 30 – 1 szt., ALUFIRE D22 EI 30 -1 szt., ALUFIRE D18 EI 30 2 szt., LOCHER SRL EI60/UNIFORM – 8 szt., LOCHER SRL EI 120/UNIFORM -6 szt., LOCHER SRL EI 60/ENDOR – 9 szt. w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Próby ciśnieniowe węży gaśniczych oraz przegląd drzwi przeciwpożarowych

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

29 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / O2.6210.1.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: O2.6210.1. 2018

Sprecyzowanie i zmiana SIWZ Zapytania ofertowego
„Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego”.

Niniejszym zmienia się zapis Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia  w na mnastepujacy:
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja (metoda: skanowanie poklatkowe) analogowych materiałów audiowizualnych -  57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na adres: Archiwum Państwowe  w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67 a, 65-762 Zielona Góra w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2018 r. do godz. 24:00.
2. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
3 .Rozpatrzenie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie zamawiającego w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, ul. Wojska Polskiego 67 a, w dniu 9.7.2018 r. o godz. 10:00.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów

27 czerwca 2018

Aktualizacja 9 lipca 2018 / Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze informuje, że postępowanie na „zakup skanera dokumentów na potrzeby EZD” na podstawie pkt XIII.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostało uniewaznione z powodów technicznych.

 

Znak: DAK.230.41.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup skanera dokumentów na potrzeby wdrożenia EZD
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.
II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup skanera dokumnetów o wymaganych parametrach technicznych i wariantach
Wariant I – z gwarancją 12 miesięcy
Wariant II - z gwarancją rozszerzoną 36 miesięcy w miejscu instalacji.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup skanera dokumentów

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

11 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.24.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

 

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja drzwi automatycznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

8 czerwca 2018

Aktualizacja 20 czerwca 2018 / DAK.222.23.2018.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2018 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018. ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji,
 tj.:
1)    System CCTV,
2)    System monitoringu temperatury i wilgotności,
3)    System sygnalizacji pożarowej,
4)    System kontroli dostępu,
5)    System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

III.    Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

6 czerwca 2018

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów audiowizualnych - 57 filmów 35 mm z zespołu Lubuski Klub Filmowy w Zielonej Górze.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.    Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

III.    Miejsce realizacji zadania
1.    Wykonanie usługi odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

IV.    Gwarancja

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów Lubuskiego Klubu Filmowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:53821