Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Skarbu Państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 kwietnia 2019

Aktualizacja 10.06.2019 / DAK.233.1.2019. Informacja o zamknieciu ogloszenia

Nasz znak: DAK.233.1.2019

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku Skarbu Państwa

Działając na podstawie § 38 ust. 1 i § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) uprzejmie informuje, że Archiwum  Państwowe w Zielonej Górze posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony na rzecz innych jednostek budżetowych.
Nieodpłatne przekazanie nastąpi na wniosek podmiotów spełniających wymagania określone § 38 ww. rozporządzenia.
Składniki rzeczowe majątku zostały opisane w:

1) Załącznik nr 1.Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu o wartości powyżej 1200 zł.
2) Załącznik nr 2. Zestawienie zbędnego i zużytego sprzętu elektrotechnicznego o
wartości poniżej 1200 zł
3) Załącznik nr 3. Zestawienie książek o wartości poniżej 1200 zł.
Składniki można oglądać codziennie w godzinach od 10:00 do 11:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w siedzibie Archiwum przy Al. Wojska Polskiego 67 a.
Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego należy składać do dnia 6 maja 2019 r. (wg. daty wpływu) do godziny 7:30 na adres Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra lub faksem pod nr tel. 68 329 98 01 lub poprzez pocztę elektroniczną sekretariat@archiwum.zgora.pl. Wniosek powinien zawierać wszystkie elementy i informacje wymienione w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia i zostać sporządzony według wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 4.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do 10 maja 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.
Jednostka, której przekazane zostaną zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, zostanie powiadomiona o miejscu i terminie jego odbioru.

Zielona Góra, 18 kwietnia 2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-18
Data publikacji:2019-04-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:1241