Seminarium szkoleniowe, 13-15 września 2023 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 września 2023

"Problemy wartościowania dokumentacji - teoria i praktyka. A co z wartością archiwisty?"

Kiedy: 13-15 września 2023 r.

Gdzie: Biblioteka Uniwersytecka (al. Wojska Polskiego 71) oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (al. Wojska Polskiego 67A)

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych
  • Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
  • Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Zielonej Górze
  • Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

Program:

13 września 2023 r. (środa)

15:00 – 19:00 - Rejestracja uczestników
od 17:00 - Wernisaż „Uczyń klienta bohaterem Twojej historii – z dziejów zielonogórskiej reklamy” – wystawa współorganizowana przez Archiwum wraz z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
17:30 - Panel poświęcony 25-leciu Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP – Zarząd Sekcji oraz zaproszeni goście

14 września 2023 r. (czwartek) - Biblioteka Uniwersytecka (al. Wojska Polskiego 71)

8:00 – 9:00 - Rejestracja uczestników
9:00 – 9:30 - Rozpoczęcie obrad – słowo wstępne gospodarzy i zaproszonych gości
9:30 – 9:50 - Dr Mirosław Świt (Archiwum Uniwersytetu w Zielonej Górze) „Człowiek jako przedmiot wartościowania i jako podmiot wartościujący"
9:50 – 10:10 - Dr Paulina Bunkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dr Monika Marcinkowska (Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) „Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji uczelni. Sprawozdanie z prac zespołu powołanego przez NDAP”
10:10 – 10:30 - Ks. dr hab. Robert Romuald Kufel (Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych) „Wartościowanie archiwaliów kościelnych na przykładzie Archiwum Diecezjalnego
w Zielonej Górze”
10:30 – 10:50 - Mgr Teresa Zaręba (Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości) „Podstawowe problemy wartościowania akt spraw sądowych"
10:50 – 11:30 - Roman Tyrna (BESKID PLUS) „Nowoczesne opakowania w służbie ochrony archiwaliów przed katastrofami naturalnymi”
11:30 – 12:00 - Przerwa kawowa
12:00 – 12:20 - Dr Ewa Perłakowska (Stowarzyszenie Archiwizjoner) „Kwalifikacja dokumentacji i jej czas przechowywania w uczelni na podstawie wykazów akt opracowanych w nowym stanie prawnym po 1 października 2018 r."
12:20 – 12:40 - Dr hab. Marek Konstankiewicz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Narzędzia prawne wartościowania dokumentacji narastającej w instytucjach naukowych i kulturalnych"
12:40 – 13:00 - Dr hab. Robert Degen, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu) „Ocena  wartości dokumentacji w polskiej literaturze archiwalnej w XXI w.”
13:00 – 13:10 - Przerwa
13:10 – 13:30 - Dr Arkadiusz Cincio (Dział Winiarski Muzeum Ziemi Lubuskiej) „Historia winiarstwa na Ziemi Lubuskiej”
13:30 – 13:50 - Mgr Maciej Jasiński (Archiwum Urzędu Miasta Marki, Królewska Fundacja Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich ) „Do jakiej kategorii archiwalnej zakwalifikować wino?”
13:50 – 14:30 - Dyskusja

15 września 2023 r. (piątek) - Biblioteka Uniwersytecka (al. Wojska Polskiego 71) oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (al. Wojska Polskiego 67A)

Warsztaty z podziałem na grupy:
9:00 – 9:50 Grupa I ; 10:00 – 10:50 Grupa II
Warsztat I – maks. liczba uczestników w grupie 40 osób
Dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK (Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP, Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu) „Komunikacja na przedpolu archiwalnym. Bilans zysków i strat”
(miejsce – Biblioteka Uniwersytecka Al. Wojska Polskiego 71)
9:00 – 9:50 Grupa II ; 10:00 – 10:50 Grupa I
Warsztat II – maks. liczba uczestników w grupie 30 osób
Mgr Beata Grelewicz (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze) „Co wartościowego można spotkać w archiwach na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze”
(miejsce – Archiwum Państwowe Al. Wojska Polskiego 67a)

Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytecka Al. Wojska Polskiego 71
11:00 – 11:30 - Przerwa kawowa
11:30 – 11:50 - Mgr Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie) „Wartościowanie dokumentacji instytucji nauki i kultury z perspektywy Archiwum Państwowego”
11:50 – 12:10 - Dr Monika Płuciennik (Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego) „Wartościowanie dokumentacji osobowej pracowników – teoria i praktyka”
12:10 – 12:30 - Mgr Szymon Różyński (Archiwum Wojskowe w Toruniu) „Wartościowanie dokumentacji w wojskowej sieci archiwalnej na przykładzie Archiwum Wojskowego w Toruniu”
12:30 – 12:50 - Dr Danuta Hać (Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie) „Archiwum Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie świadectwem kultury, tradycji i dorobku naukowego Szkoły Orląt”
12:50 – 13:10 - Dyskusja
13:10 – 13:30 - Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-09-07
Data publikacji:2023-09-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Kalisz
Liczba odwiedzin:1214