Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Archivum%20Grünbergensium.%20Zielonogórskie%20manuskrypty%20z%20lat%201382-1799%20ze%20zbiorów%20Archiwum%20Państwowego%20w%20Zielonej%20Górze,%20Muzeum%20Ziemi%20Lubuskiej%20w%20Zielonej%20Górze%20oraz%20kolekcji%20prywatnych

Archivum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz kolekcji prywatnych

4 września 2018

W dniu 12 września 2018 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbędzie się wernisaż wystawy Archivum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz kolekcji prywatnych.

Czytaj więcej o: Archivum Grünbergensium. Zielonogórskie manuskrypty z lat 1382-1799 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz kolekcji prywatnych
Przejdź do -

Szkolenie z Systemu EZD dla pracowników Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

17 lipca 2018

W dniach 12 - 13 lipca br. w Archiwum Państwowym w Zieloenje Górze odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzanie Dokumentacją (EZD).

Czytaj więcej o: Szkolenie z Systemu EZD dla pracowników Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Przejdź do -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989

19 czerwca 2018

14 czerwca 2018 odbyła się I edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989: „Stalinizm jako system determinujący życie [indywidualne i publiczne] na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956”, której współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Czytaj więcej o: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989
Przejdź do -

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989

13 czerwca 2018

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989.

Czytaj więcej o: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek wobec systemów totalitarnych na Środkowym Nadodrzu 1933-1989
Przejdź do - Fot.%20Marcin%20Nowak

58 rocznica Wydarzeń Zielonogórskich

12 czerwca 2018

28 maja 2018 roku odbyły się uroczyste obchody 58 rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich 1960 r., które współorganizowało Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: 58 rocznica Wydarzeń Zielonogórskich
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

12 czerwca 2018

8 czerwca odbył się Międzynarodowy Dzień Archiwów w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. W czasie dnia otwartego zaprezentowane zostały materiały archiwalne dotyczące proweniencji kościelnej.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018
Przejdź do - Międzynarodowy%20Dzień%20Archiwów%202018

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

4 czerwca 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowych Dniach Archiwów 2018 w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna

24 maja 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych powierzonych przez klientów, interesantów oraz osób korzystających z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze - dr Tadeusz Dzwonkowski Będziesz mógł się z nim skontaktować e-mailem: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 329 98 01-02

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Będzie można to zrobić e-mailem: iodo@archiwum.zgora.pl, pocztą tradycyjną adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, telefonicznie 68 329 98 01-02

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji Twojej sprawy, tj.: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (m.in. udzielanie odpowiedzi na Twój wniosek, realizacja kwerend, wydawanie zaświadczeń, udostępnienie dokumentów z zasobu archiwum, itp.).

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, na podstawie art. 6 ust. 5. RODO

Skąd mamy Twoje dane?

Dane otrzymujemy na podstawie wniosków dobrowolnie przesłanych za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz lub składanych osobiście do Archiwum.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania określa nasz rzeczowy wykaz akt, np. dane osobowe w przypadku kwerend będą przechowywane przez okres 20 lat, obsługi udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji w siedzibie Archiwum przez okres 10 lat, zgłoszeń osób korzystających z zasobu archiwalnego przez okres 10 lat, w przypadku nagrań wizyjnych 21 dni.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Czy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obowiązkowym i niezbędnym w celu realizacji zadań statutowych Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (odrzucenie wniosku, nieudostępnienie materiałów z zasobów archiwalnych, nierealizowanie kwerend, itp.)

Czytaj więcej o: Dane osobowe - klauzula informacyjna
Przejdź do -

Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

20 marca 2018

W piątek, 16 marca Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
Przejdź do -

Wizyta Uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

14 marca 2018