Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Przejdź do - Międzynarodowy%20Dzień%20Archiwów%202018

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

4 czerwca 2018

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowych Dniach Archiwów 2018 w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna

24 maja 2018

Dane osobowe - klauzula informacyjna
(zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych powierzonych przez klientów, interesantów oraz osób korzystających z zasobów Archiwum Państwowego w Zielonej Górze jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze - dr Tadeusz Dzwonkowski Będziesz mógł się z nim skontaktować e-mailem: sekretariat@archiwum.zgora.pl lub pocztą tradycyjną kierowaną na adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 329 98 01-02

Jak będzie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych?

Będzie można to zrobić e-mailem: iodo@archiwum.zgora.pl, pocztą tradycyjną adres: Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra, telefonicznie 68 329 98 01-02

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Dane niezbędne do realizacji Twojej sprawy, tj.: imię i nazwisko, adres stałego miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, nazwa i adres zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (m.in. udzielanie odpowiedzi na Twój wniosek, realizacja kwerend, wydawanie zaświadczeń, udostępnienie dokumentów z zasobu archiwum, itp.).

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych?

Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, tj. realizacji statutowych zadań Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, na podstawie art. 6 ust. 5. RODO

Skąd mamy Twoje dane?

Dane otrzymujemy na podstawie wniosków dobrowolnie przesłanych za pomocą korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz lub składanych osobiście do Archiwum.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Okres przechowywania określa nasz rzeczowy wykaz akt, np. dane osobowe w przypadku kwerend będą przechowywane przez okres 20 lat, obsługi udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji w siedzibie Archiwum przez okres 10 lat, zgłoszeń osób korzystających z zasobu archiwalnego przez okres 10 lat, w przypadku nagrań wizyjnych 21 dni.

Jakie będą Twoje uprawnienia względem Twoich danych osobowych?

Będzie można żądać od administratora danych dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie będziesz mógł przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

Czy koniecznym jest podanie swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, obowiązkowym i niezbędnym w celu realizacji zadań statutowych Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Twojej sprawy przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (odrzucenie wniosku, nieudostępnienie materiałów z zasobów archiwalnych, nierealizowanie kwerend, itp.)

Czytaj więcej o: Dane osobowe - klauzula informacyjna
Przejdź do -

Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

20 marca 2018

W piątek, 16 marca Archiwum Państwowe w Zielonej Górze odwiedzili Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Czytaj więcej o: Wizyta Uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze
Przejdź do -

Wizyta Uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze

14 marca 2018
Przejdź do -

Promocja książki Zbigniewa Bujkiewicza "Zielonogórska Gmina Żydowska 1813-1942"

7 lutego 2018

Nowe skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w serwisie szukajwarchiwach.pl

12 lipca 2017

W dniu 11 lipca zaktualizowany został serwis szukajwarchiwach.pl o skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Udostępnionych zostało 237 367 skanów. Materiały pochodzą z zespołów:

89/13/0 - Akta miasta Głogów
89/92/0 - Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie
89/375/0 - Starostwo Powiatowe Głogowskie w Głogowie
89/430/0 - Biuro Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Zielonej Górze
89/436/0 - Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Zielonej Górze
89/554/0 - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
89/586/0 - Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
89/831/0 - Biuro Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
89/1287/0 - Klasztor Klarysek w Głogowie
89/1289/0 - Królewski Urząd Księstwa Głogowskiego
89/1994/0 - Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze

Czytaj więcej o: Nowe skany z zasobu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w serwisie szukajwarchiwach.pl

Nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

19 czerwca 2017

Uprzejmie informujemy, że z dniem 19 czerwca zmienił się regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Regulamin jest dostępny do zapoznania w czytelni oraz na stronie internetowej Archiwum.

Czytaj więcej o: Nowy regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w czytelni Archiwum Państwowego w Zielonej Górze
Przejdź do -

Międzynarodowy Dzień Archiwów 2017

13 czerwca 2017

10. czerwca 2017 r. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze świętowało Międzynarodowy Dzień Archiwów.

Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Archiwów 2017
Przejdź do - PLAKAT%20MDA%202017

Dzień Otwarty Archiwów

31 maja 2017

Szanowni Państwo,
W sobotę, 10 czerwca, zapraszamy po raz kolejny do siedziby Archiwum Państwowego w Zielonej Górze przy Alei Wojska Polskiego 67 na Dzień Otwarty Archiwów, organizowany w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. 

Tegoroczne hasło brzmi: ARCHIWUM ULOTNE

Jesteśmy otwarci dla Państwa w godzinach 9.30-14.00.

Program dnia przewiduje:

9:30 – 14:00 – zwiedzanie budynku archiwum i prezentacja różnorodnych materiałów ulotnych (plakatów, etykiet lubuskich wódek i win, odznak, proporczyków, pocztówek, zaproszeń, kronik, albumów ze zdjęciami, tłoków pieczętnych) – wycieczka samodzielna z pomocą ulotki informacyjnej, możliwość porozmawiania z archiwistami na temat prezentowanych materiałów

11:00 – otwarcie wystawy „Inspiracje archiwalne: archiwalia w obiektywie Bogdana Jana Springera i Włodzimierza Włodarczaka, fotografików z zielonogórskiego Klubu „FOTOOKO” – Sala Konferencyjna w budynku Archiwum

12.00-14.00 - pokazy filmów z Lubuskiego Klubu Filmowego - Sala Konferencyjna Archiwum

Serdecznie zapraszamy!!

Czekamy na Państwa

Czytaj więcej o: Dzień Otwarty Archiwów
Przejdź do - Wydarzenia%20Zielonogórskie%201960

Obchody 57. rocznicy "Wydarzeń Zielonogórskich 1960"

13 maja 2017

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do udziału w obchodach 57. rocznicy  Wydarzeń Zielonogórskich. Uroczystości odbywać się będą w dniach od 23. do 28. maja 2017 r.

Czytaj więcej o: Obchody 57. rocznicy "Wydarzeń Zielonogórskich 1960"