Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

10 października 2019

DAK.230.62.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup laptopa z oprogramowaniem
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum laptopa z oprogramowaniem.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

27 września 2019

Znak: DAK.230.79.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Sporządzenie indeksów osobowych z akt zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 3

PRZEDMIOT ZLECENIA

I.    Zlecający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest sporządzenie  indeksów osobowych z niemieckojęzycznych  akt stanu cywilnego zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie, na podstawie  skanów poszczególnych jednostek archiwalnych  zespołów  przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ) zamieszczonych na portalu: www.szukajwarchiwach.pl. według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych ( DAK.230.79.2019. Załącznik 5. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów.pdf). 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.252.2.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

  Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania systemu przeciwpożarowego z bezpośrednim przesłaniem sygnałów na terminal Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze obiektu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Aktualizacja 02.09.2019 / DAK.250.1.2019.Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.250.1.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania
w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługa monitorowania alarmów systemu sygnalizacji napadu i włamania w obiekcie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.222.19.2019

 

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 

  USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

  

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Usługi konserwacji dźwigów osobowych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Obsługa techniczna stacji transformatorowej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

6 sierpnia 2019

Znak: DAK.222.18.2019

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

  OBSŁUGA TECHNICZNA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZIELONEJ GÓRZE

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

 

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Obsługa techniczna stacji transformatorowej w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2019 r.

3 lipca 2019

Znak: O2.6210.4.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja filmów w 2019 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja analogowych materiałów filmowych liczących około 1 260 minut emisji metodą skanowania poklatkowego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje przewóz filmów z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze do siedziby wykonawcy, ich digitalizację i zwrot filmów po zakończeniu usługi.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Digitalizacja filmów w 2019 r.

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja skanerów

19 czerwca 2019

Aktualizacja: 28.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

 Przegląd i konserwacja skanerów

 Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja skanerów

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2019 r.

19 czerwca 2019

Aktualizacja: 28.06.20189 r.

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Przegląd i konserwacja węzła cieplnego  w budynku  Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2019 r.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2019 r.

Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

19 czerwca 2019

Aktualizacja 01.07.2019 r. - DAK.222.17.2019.Informacja o wyborze wykonawcy

DAK.222.17.2019

 

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:68118