Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Archiwum.

Artykuły

Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

6 lipca 2020

DAK.222.14.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760 DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zlecenie na wykonanie konserwacji przyłącza wodnego znajdującego się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego typ BA-4760, DN 80 i wodomierza sprzężonego oraz odprowadzenia spadów wody. Zakres poszczególnych zaworów określa norm PN-EN 806-5:2012 : Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły oferty:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Konserwacja przyłącza wodnego znajdującą się w studzience wodomierzowej wraz z wymianą zaworu antyskażeniowego

Zapytanie ofertowe na umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

1 lipca 2020

Aktualizacja 10.07.2020/DAK.222.13.2020.Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

DAK.222.13.2020

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a w szacunkowej ilości 11,67 MWh miesięcznie od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2021 r.
Miejsce poboru energii elektrycznej: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Aleja Wojska Polskiego 67a: stacja transformatorowa So-261. Punkt poboru jest dostosowany do warunków TPA.

Warunki techniczne:

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

16 czerwca 2020

Aktualizacja 30-06-2020 / DAK.222.10.2020.Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

Znak: DAK.222.10.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego
w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji, tj.:
1) System CCTV,
2) System monitoringu temperatury i wilgotności,
3) System sygnalizacji pożarowej,
4) System kontroli dostępu,
5) System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

III. Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych

Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

15 maja 2020

Aktualizacja 25.05.2020 / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak: DAK.222.8.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.1843 oraz z 2020r. poz.288),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel.
68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest przegląd sprzętu p.poż. znajdującego się na wyposażeniu Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Al. Wojska Polskiego 67a, 65-762 Zielona Góra według wykazu urządzeń i zakresu czynności, zamieszczonych w załączniku nr 2.

III. Termin realizacji zadania

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Przegląd sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego

Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

28 lutego 2020

Aktualizacja 11 marca 2020 / DAK.222.4.2020 - Informacja o wyborze wykonawcy

Znak: DAK.222.4.2020

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w 2020 r.
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia i termin realizacji
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku Archiwum Państwowego w Zielonej Górze w zakresie wynikającym z dokumentacji technicznej DTR urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone pisemnym protokołem z przeprowadzonego przeglądu i konserwacji (m.in. zawierający niezbędne dane do wpisania w kartę urządzeń wg CRO), tj.:

Czytaj więcej o: Przegląd i konserwacja urządzeń systemu wentylacji i klimatyzacji

Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

18 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w zakresie medycyny pracy
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj.  Dz.U.2018 poz.1986).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy, na warunkach określonych w umowie stanowiącej zał. nr 1do zapytania.

III.    Termin realizacji zamówienia

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Świadczenie usług medycznych

Zapytanie ofertowe. Zakup komputera

26 listopada 2019

DAK.230.94.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup komputera stacjonarnego do procesu skanowania
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum zakup komputera stacjonarnego do procesu skanowania.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup komputera

Zapytanie ofertowe. Zakup ścianek ekspozycyjnych wystawowych

28 października 2019

DAK.230.59.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na
zakup czterech ścianek ekspozycyjnych wystawowych dwumodułowych
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum czterech ścianek ekspozycyjnych wystawowych dwumodułowych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup ścianek ekspozycyjnych wystawowych

Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

10 października 2019

DAK.230.62.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Zakup laptopa z oprogramowaniem
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Zamawiający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Archiwum laptopa z oprogramowaniem.
2.    Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Zakup laptopa z oprogramowaniem

Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

27 września 2019

Znak: DAK.230.79.2019

Zapytanie ofertowe

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Sporządzenie indeksów osobowych z akt zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie
Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 3

PRZEDMIOT ZLECENIA

I.    Zlecający
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. 65-762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 67a, tel. 68 329 98 01; www.archiwum.zgora.pl, e-mail: sekretariat@archiwum.zgora.pl.

II.    Przedmiot zlecenia
1. Przedmiotem zlecenia jest sporządzenie  indeksów osobowych z niemieckojęzycznych  akt stanu cywilnego zespołu 89 / 242  Urząd Stanu Cywilnego w Gubinie, na podstawie  skanów poszczególnych jednostek archiwalnych  zespołów  przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze ) zamieszczonych na portalu: www.szukajwarchiwach.pl. według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych ( DAK.230.79.2019. Załącznik 5. Zarządzenie Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów.pdf). 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe. Sporządzenie indeksów osobowych z niemieckojęzycznych akt stanu cywilnego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lasota
Liczba odwiedzin:64208